top of page

راهنماها

از این قسمت برای آپلود فایل هایی که می خواهید با کاربران خود به اشتراک بگذارید استفاده کنید. می‌توانید مدیریت کنید که چه کسانی به فایل‌های شما دسترسی دارند و چه کارهایی می‌توانند انجام دهند، مانند مشاهده و دانلود، آپلود موارد و موارد دیگر.

bottom of page