top of page
ralph-ravi-kayden-Y0k61ZYpByM-unsplash_edited.jpg

اطلاعات ورکشاپ ها

کارگاه ها/کلاس های موجود حداقل از دو ماه قبل اعلام می شوند.

 • Self-Awareness Workshop || کارگاه خودشناسی
  This workshop is the best fit for anyone who is excited to live their true self. You will venture in your subconscious by learning techniques that prepares you to go deeper inside your psyche. You will be prepared to move above and beyond your limitations and turn your life challenges into steps that take you to higher individuation levels. Together we will practice self-compassion and learning techniques to create joy and peace within us. Two days, from 10am-5pm This workshop has no prerequisites در کارگاه خودشناسی چه ميگذرد؟ در اين كارگاه، كمي به گذشته خود نگاه ميكنيم و موانع و محدودیت هایی را که از زمان گذشته برداشتیم و با خود همراه کرده ایم را مي يابيم. خود را ميبينيم و با اين سوال تعيين كننده مواجه مي شويم كه "من چگونه ام كه اينگونه شد؟" و در نهايت انتخاب مي کنیم که از اين به بعد با زندگيمان چه بکنیم. کارگاه خودشناسی به ما کمک می کند که از گذشته بياموزيم، در حال زندگی كنيم و آينده را بسازيم. در اين كارگاه، كمي به گذشته خود نگاه ميكنيم و موانع و محدودیت هایی را که از زمان گذشته برداشتیم و با خود همراه کرده ایم را مي يابيم و انتخاب کنیم که برای این محدودیت ها و موانع چه اقدامی بکنیم. اين موانع و محدودیت ها چیزهایی هستند که در تمام ابعاد زندگی ما حضور دارند و باعث می شوند که به اهدافی که در زندگی خود معین کرده ایم، دست پیدا نکنیم. به طور حتم انتخاب هایی که در طول زندگی خود داریم، تحت تاثیر این محدودیت ها و موانع هستند و اين تا آنجا پيش ميرود كه گاهی باعث می شوند که ما انتخاب هایی غیر واقعی برای زندگی خود داشته باشیم و تمام زندگي خويش را براي دستيابي به چيزي كه از ابتدا هم انتخاب ما نبوده بگذاريم. در اين كارگاه خودشناسي در حال زندگي مي كنيم و خود را مي بينيم كه چگونه ايم و چگونه به نظر مي آييم و علت انتخابهايمان را در مي يابيم. همه ما تجربه هایی از زندگي خود، از گذشته تا حال داریم و تمام اين تجریه ها را به همراه احساساتی که منحصر به همان تجربه ها می شوند در خود اندوخته ايم و البته بسیاری از این تجربه ها و احساسات باعث می شوند که ما سختی ها و بیماری های زیادی را در وجود خودمان تجریه کنیم. در اين کارگاه خودشناسی ما به ریشه این سختی ها در وجود خود آگاه شویم و مي توانيم با انتخاب تازه، زندگی تازه ای را شروع مي کنیم. تجربه هایی که افراد در اين کارگاه های آموزشی داشته اند، نشان داده که آنها بعد از این کارگاه ها، از موانع و محدودیت ها و سد ها راحت تر مي گذرند. مي توانند شروع تازه ای برای زندگی خود رقم بزنند و انرژی و جریان تازه ای از زندگی در آن ها جاری شده است. این کارگاه در دو روز از ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر تشکیل می شود. این کارگاه پیش نیازی ندارد.
 • Skills For Success Workshop || کارگاه تعادل و رشد شخصی
  Have you ever wondered what prevents you from getting to the goals you have planned to achieved? Self-awareness combined with practical techniques for living your full potential is the key for success. In this workshop, you will learn techniques for becoming and remaining successful. You will be encouraged to use your creativity and these techniques for continuing your journey to success. Two days, from 10am-5pm This workshop has no prerequisites در دوره تعادل و رشد شخصی چه مي گذرد؟ در اين كارگاه وضعیت فعلی زندگی خود را می بینیم و با برخي از نقاط قوت و ضعف خود در ابعاد مختلف زندگی پی برده، متوجه ميشویم که کدام قسمت از زندگی مان وقت و انرژی بیشتر و برنامه ريزي دقيق تری نياز دارد. در این دوره با برخی از ویژگی های افراد موفق آشنا می شده، قادر خواهيم بود برای انتخاب های جدیدمان که در دوره خودشناسی داشته ایم، هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم. به علاوه در این دوره یکی از بزرگترین ترس ها که مانع رسیدن ما به هدف مان هست را شناسایی کرده، و تلاش ميكنيم از این ترس گذشته و آن رها کرده و انرژی را در تمام ابعاد زندگی مان جاری كنيم. نکته دیگری که در این دوره مطرح می شود، آسنايي با مقاومت ها هستند. مقاومت ها، مانع اقدام های عملي ما در زندگی و ايجاد نتيجه هستند. در پایان با چرخه حل مسئله می توانیم یاد بگیریم وقتی با مشکلی رو به رو می شویم، چگونه و از چه راهی ریشه مشکل را شناسایی کرده، آن را حل کنیم. تمام این مراحل به ما کمک می کند که رشد کنیم و موفق تر از گذشته زندگی کنیم. این کارگاه در دو روز از ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر تشکیل می شود. این کارگاه پیش نیازی ندارد.
 • Self-Awakening Workshop || کارگاه خوداگاهی
  This workshop will help you explore deeper levels of your unconscious mind and find the unconscious patterns that prevent you from connecting with your true self. You will learn effective techniques for establishing more self-awareness. Two days, from 10am-5pm This workshop has no prerequisites در دوره خود آگاهی، وارد بخش عمیق تری از وجود خود می شویم. ترس های خود را شناسایی كرده، راه ها و تکنیک های رها کردن ترس ها را فرا می گیریم و تمرین می کنیم. مقاومت ها و موانع کلامی خود را که کلید تغییر در زندگی هستند را پیدا کرده، با نقاب ها و صورتک هایی که سالیان سال بر روی چهره خود گذاشته ایم و مانع از آن شده است که خود واقعی مان را بشناسیم آشنا می شویم. با سایه خود در زندگی, نقاط قوت و ضعف, و بخش تاریک و روشن وجود خود آشنا می شویم و در پایان میاموزیم که چگونه نقاب ها و سایه ها و ترس های خود را بپذیریم و آن ها را در بیرون از خود متجلی نکنیم و مسئولیت زندگی خود را بپذیریم و تجربه سرور و شادی درونی را داشته باشیم. این کارگاه در دو روز از۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر تشکیل می شود. این کارگاه پیش نیازی ندارد.
 • Journey to Awakening Workshop || کارگاه سفر آگاهی‌
  هر کدام از ما در طی مسیر رشدمان از موانع متعدد گذشتیم. طالب برای رسیدن به مطلوب هفت شهر عشق را گذرانده است و سیمرغ برای رسیدن به قاف بقا، مرغ های بسیاری را از دست داد تا سی تن به مقصود برسند و ما نیز در مسیر رشد و بالندگی از موانع بسیاری عبور کردیم. در مسیر رشدمان و آگاهی به فضای آگاهی مان، از گذشته ها عبور کردیم و رنج ها بردیم و اشک ها ریختیم. در این دوره نگاهی به این سفر و دست آوردی که از این سفر به همراه آوردیم، می اندازیم، و زندگی مان را ارزیابی می کنیم و تجربه مان را مورد توجه قرار می دهیم. در این دوره نگاهی می اندازیم به سفری که از درون شروع کردیم. آنچه در درون مان بود را دیدیم و نتیجه ای که داریم را مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم آنچه داریم مطابق با آنچه که هستیم می باشد. سایه های خود را دیدیم و مالک آن شدیم و با پذیرش آن، قدم در راه آگاهی گذاشتیم و از افکار و احساسات مان گذشتیم و با شناخت بهتر افکار مان توانستیم دایره غیرسازنده احساسات منفی و ناامیدی و افسردگی را بشکنیم و با کنار گذاشتن نقاب هایمان و دیدن و گذشتن از ترس هایمان زندگی تازه ای را در جهت رسالت مان شروع کنیم و رویاهایمان را تحقق بخشیم. در این سفر مروری بر مراحل کشف گنج درون داریم. گنجی که یافتیم و بر جان نهادیم. این کارگاه به صورت حضوری برگزار می شود و پیش نیاز آن کارگاه خود آگاهی است.
 • Me and My Inner Child: Reconciliation || کارگاه من و کودکم: آشتی با کودک درون
  This workshop is the first one of the series of Inner-Child Workshops. This part of our journey for healing the inner child is focused on learning techniques for reconciling with our inner child through letting go of negative past experiences and finding inner peace. Two days, from 10am-5pm This workshop has no prerequisites در كارگاه آشتي با كودك درون چه مي گذرد؟ در این دوره مرکز و محور تغییر، را كه کودک است درمي يابيم و با او آشتي ميكنيم. در دوره های خودشناسی، تعادل و رشد شخصی و خودآگاهی متوجه شدیم که برای تغییر در زندگی خود، باید به بخشهايی از گذشته ی خودمان نگاه کنیم. در بخشهايي از گذشته ما، قلاب هایی به جا مانده است که در زندگی فعلي ما هم تاثير ميگذارد. در این سه دوره توانسته ایم برخي از این قلاب ها را شناسایی کرده و روي رها كردن آنها كار کنیم. در اين دوره با کودک درون خود آشنا شده، آشتی می کنیم و تکنیک های شنیدن و ملاقات با کودک درون را فرا می گیریم. سپس می توانیم درد ها و تجربه هایی که کودک داشته است را بشناسیم و مهمتر از همه تکنیک های بیرون ریختن و رها کردن دردهایی که کودک تجربه کرده است را فرا مي گیريم. این باعث می شود که دردهای گذشته ما تاثیری در زندگی حال ما نداشته باشد و با آرامش زندگی کنیم. این مرحله بهترین اتفاقی است که افراد در این دوره تجربه خواهند کرد. این کارگاه در دو روز از ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر تشکیل می شود. این کارگاه پیش نیازی ندارد.
 • Me and My Inner Child: Healing || کارگاه من و کودکم: شفای کودک درون
  In this workshop, we use various techniques to complete our age cycles and will enter a new place of healing by mending and closing the wounds sustained in each age. Two days, from 10am-5pm Prerequisite: Reconciliation with your Inner Child Workshop در این دوره به تک تک مراحل رشدی که در دوره آشتی با کودک درون به آن اشاره شد می پردازیم. در هر مرحله بر روی آسیب ها تمرکز كرده، آن ها را شناسایی كرده، در نهایت براي درمان آن ها اقدام می کنیم. و در واقع با كامل شدن در هر دوره رشد، می توانیم بگوییم که دیگر نمی خواهیم آن تجربه و آسیب ها را در زمان حال تکرار کنیم. همانطور که می دانید، بسیاری از آسیب ها بسیار عمیق و ریشه دار هستند که ممکن است ترمیم آن ها صد در صد امکان پذیر نباشد اما قطعا شناخت و مواجه شدن با این آسیب ها کمک بسیار بزرگی به آرامش در زمان حال می کند. زیرا انتخاب ما این است که اثرات این آسیب ها در زمان حال به پایین تر درجه خود برسد و تا زمانی که این آسیب ها شناسایی نشده است و با آن مواجه نشده ایم، میل و علاقه ما برای ماندن در آن آسیب ها بسیار زیاد است. این کارگاه در دو روز از ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر برگزار می شود. پیش نیاز کارگاه آشتی با کودک درون است.
 • Me and My Inner Child: Rescue || کارگاه من و کودکم: نجات كودك درون
  In this workshop, we resolve our incomplete issues with ourselves, our parents, and our surrounding people. We then find our true self using various techniques, and start living as our true self. Two days, from 10am-5pm Prerequisite: Reconciliation with your Inner Child and Healing Inner Child workshops در دو دوره قبل، با روشهايي آشنا شديم كه با كودكمان آشتي كنيم و زخمهايش را درمان كنيم. در اين دوره به نجات كودكمان مي پردازيم و استعدادها و تواناييهايي را كه در كودكي از ما دزديده شده مي شناسيم و آنها را نجات ميدهيم. طلاي وجودمان را كه پنهان كرده ايم دوباره كشف مي كنيم و زنجير محدوديت را از دست و پاي كودكمان باز مي كنيم و از زندان رهايش مي سازيم. و در نهايت در اين دوره تواناييها و روياهاي كودكمان را كشف كرده، كودك را براي تجربه آن و در نتيجه رسيدن به شادي و سرور درونمان آزاد مي سازيم. این کارگاه در دو روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر برگزار می شود. پیش نیاز این دوره کارگاه های آشتی و شفای کودک درون است.
 • Love || کارگاه عشق: فنون جذب و نگهداری رابطه سالم و عاشقانه
  Learning techniques for creating and improving a romantic relationship and liberating oneself from the net of repeated past choices One day, from 10am-5pm This workshop has no prerequisites. در اين دوره به تعريف مراحل مختلف یک رابطه میپردازیم: جذب، درگیر شدن و درگیر کردن و نگهداری. در این دوره به دلایل انتخابهایمان در رابطه پی میبریم و علت ورود به رابطه های تکراری را بررسی میکنیم. تاثیر رابطه والدین بر رابطه هایمان را تمرین میکنیم و الگو و بازی روانی خود را در رابطه میشناسیم و مروری بر زمان ترک رابطه داریم.. به طور خلاصه اين سه سوال پاسخ داده خواهد شد آیا در جذب فرد مناسب به رابطه سالم موفق‌ هستم؟ چگونه میتوانم رابطه سالم و طولانی‌ داشته باشم؟ الگوهای من در رابطه کدام است؟ این کارگاه یک روزه از ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر برگزار می شود. این ورکشاپ پیش نیازی ندارد.
 • Love: Learning your Patterns || کارگاه عشق: شناخت الگوها در رابطه عاشقانه
  Learning techniques to uncover relationship schemas and improve a romantic relationship by liberating oneself from the net of repeated past choices One day, from 10am-5pm This workshop has no prerequisites. در اين دوره به تعريف رابطه سالم و موفق ميپردازيم و با برخي از دلايل انتخاب يا عدم انتخابهايمان آشنا شده، با تكنيكهايي قادر خواهيم بود درك كنيم كه از رابطه چه كسي و چه چيزي مي خواهيم. قوانين گفتگوي موثر در رابطه عاطفي، شرايط تداوم در رابطه و با بسياري از موارد مهم و حياتي در رابطه آشنا خواهيم شد. به طور خلاصه اين سه سوال پاسخ داده خواهد شد: آیا در رابطه سالم و موفقی‌ هستم؟ چگونه میتوانم رابطه سالم و طولانی‌ داشته باشم؟ چگونه رابطه مناسبی را شروع کنم؟ این کارگاه یک روزه از ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر برگزار می شود. این ورکشاپ پیش نیازی ندارد.
 • Archetypes || ۱،۲،۳ کلاس آرکی تایپ ها
  Archetypes are inherited set of behavioral and thought patterns present in every person’s unconscious. This course gives us a thorough understanding of our behavioral patterns leading us to a more balanced life and to becoming the hero of our own lives. Four sessions, total of 12 hours. This workshop has no prerequisites. این دوره ما را به شناخت كاملتري از الگوهای رفتاری مان میرساند و کمک میکند تا راه حل های مناسبی جهت تعادل در زندگی بیابیم و در یافتن مسیر حقیقی زندگی و قهرمان زندگي خود شدن به كمكمان می آيد ما با پذیرش نقش های مختلف در زندگي، در واقع مجموعه ای از آرکی تایپ ها يا كهن الگوهاي جمعي در خود داريم، که گویای الگوهای مختلف در بخشهاي مختلف زندگی ما هستند. نوع استفاده از اين الگوها و تغيير و تعديل آنها، به ایجاد تعادل و موفقيت، در رفتار و زندگی منجر ميشود. این کارگاه در چهار جلسه ۳ ساعته برگزار می شود. این دوره پیشنیازی ندارد.
 • کلاس شناخت مشکلات شخصیتی در روابط
  This workshop provides you tools and techniques for identifying your underlying unconscious conflicts for attracting individuals with personality characteristics that do not match your needs and desires for establishing a healthy relationship. آیا عضوی از خانواده، دوستان و یا یار عاطفی مان دارای اختلال شخصیت است؟ چه کنیم؟ آیا می‌دانیم چرا افراد دارای اختلال شخصیت را جذب می‌کنیم؟ آیا میخواهیم رابطه سالمی را تجربه کنیم؟ چگونه میتوانیم افراد دارای اختلال شخصیت را بشناسیم؟ در این دوره به این سوالها پاسخ داده شده، با موارد مشابه آشنا میشویم. اين دوره براي تمام افراد، با هر سن و تخصصي مفيد و موثر ميباشد.
 • Behavioral Games || کلاس بازی ها
  If you feel stuck in the same relationship patterns in romantic life, at work, or other relationships, you might need support in finding your pattern and gaining self-awareness to come out of a place where you do not feel happy. Behavioral Games Class helps you find the ways that are not serving you. By learning and practicing the techniques rooted in Eric Berne’s Transactional Analysis in this workshop, you will be able to own your choices and be proactive instead of reactive in interactions with others. Two days, from 9am-5pm This workshop has no prerequisites در زندگی گاهي كاري را انجام ميدهيم كه نميخواهيم و حتي نميدانيم چه شد كه اينگونه رفتار كرديم و اين اتفاق بارها و بارها افتاده است. با شناخت تئوری بازی ها به این درک و شناخت می رسیم که چگونه الگوهای یکسان را در ارتباط با دیگران تكرار میکنیم و نوع بازي ديگران چگونه واکنشهای ما را موجب میشود و چگونه می توانیم بازی را تغییر داده از چرخه تکرار غیر سالم بیرون بیاییم. با شرکت در این دوره به آگاهي تازه درباره رفتار خودمان، رفتار دیگران و بيرون آمدن از بازي ناخواسته آنها می رسیم که موجب کنترل زندگی و روابط مان، در سطح تازه می شود. این کارگاه در دو روز از ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر برگزار می شود. این کارگاه پیش نیازی ندارد.
 • کلاس تمامیت
  آیا بين فكر و حرف و عملتان فاصله هست؟ تا حالا فكر كرديد چرا و چه موانعي باعث ميشن كه در زندگی ای که می خواهیم، زندگی نکنیم؟ چرا آنچه را که می خواهیم در زندگی ایجاد نکنیم؟ و چه موانع و مواردی مانع پیشروی ما می شوند؟ و چگونه ميتوانيم موانع ناخودآگاه را تشخیص داده و آن ها را تبدیل به ابزار آگاهانه رسیدن کنیم؟ در دوره تمامیت به این سوالات پاسخ دهیم. این کارگاه به صورت هفتگی در چهار جلسه برگزار خواهد شد و پیش نیاز آن، کارگاه خودآگاهی می باشد. تمرینهای این کارگاه به شما کمک می کند تا علاوه بر موانع ذهنی و باورهای ناکارآمد،‌ استعدادها و صدای درون خود را بشناسید و خود واقعی را با عشق به خود و هماهنگی با اطرافیان و جهان هستی زندگی کنید. هدف کارگاه: تماميت: خواسته ام در زندگي تماميت: هماهنگي با رسالتم در زندگي
 • کلاس سفر قهرمانی
  چگونه میتوان قهرمان زندگی خود شد و با پذیرش مسیولیت زندگی خویش، موانع را پیدا کرد و احساس سر درگمی، بی‌هدفی و روزمرگی را کاهش داد. دوره سفر قهرمانی، سفری به درون خود است که از طریق خودشناسی به شما کمک میکند تا در جهت زندگی دلخواهتان گام بردارید با استفاده از این آگاهی تازه میاموزید که در کجای زندگیتان قرار دارید و با تشخیص راه از بیراه و تمرکز روی خلق رویای خود، مسیر درست را تشخیص میدهید. استفاده از این تکنیک به شما کمک میکند با درک «سفر قهرمانی» زندگی خود، از جایگاه درستی شروع به حرکت و ایجاد تحول کنید و صلح درونی و آرامش را آموخته، به خرد تازه‌ای دست یابید و از زندگی خود احساس رضایت بیشتری داشته باشید و مالک و حاکم زندگی خویش شوید
 • ۱،۲،۳ CBT سمینار حال خوب با
  این دوره ابزاری برای بهتر کردن موقعیت فکری و احساسی خویش را در اختیار ما می‌گذرد. این دوره با آموزش مدل آگاهی شناختی و بهبود فکر و احساس در مکتب CBT به شما کمک می‌کند که مدیریت فکر، احساس، و رفتار خود را به عهده بگیرید. استفاده از این مدل به شما آگاهی بیشتر از خود را میدهد و در صورت تمایل میتوانید خود را از دایره تکرار احساسات منفی و حال بد رها کنید. در دوره اول به چرخه افکارو احساسات و رفتار میپردازیم. در دوره دوم به خطاهای شناختی و در دوره سوم به باورهای اولیه و هسته ای خویش نگاهی کرده، با راههای تغییر آن آشنا میشویم.
 • سمینار موفقیت مالی
  این دوره به شما کمک می‌کند که به درک بهتری از وضعیت مالی خویش رسیده، نکات مالی خود را دریافت کرده و به الگوهای مالی و پولی خویش واقف شوید. این دوره به شما کمک می‌کند که موانع موفقیت مالی خویش را شناخته و با چگونگی ایجاد الگوی موفقیت مالی و زندگی در فراوانی آشنا شوید. این دوره به شما کمک می‌کند راه‌های باز پرداخت مالی خویش را طراحی کرده، از اسارت “نمیتوانم” رها شوید
 • From Hypnosis to Hypnotherapy ||سمینار از هيپنوتيزم تا هيپنوتراپي
  If you want to take your life to the next level and go beyond the limits you learned throughout your life, get help from hypnotherapy. Since childhood, we have been conditioned by the direct and indirect messages we have received from our family, school, and our social environment. Some of our negative core beliefs are the result of these messages. In this course, you learn some hypnotherapy techniques that can help you in recognizing and changing those unwanted core beliefs to reach a better and a happier life. Hypnotherapy has been effective for academic success, sports, quitting addiction, weight loss, sleep improvement and many more. اگر ميخواهيد زندگي خود را به مرحله بالاتر هدايت كنيد و از محدوديتهاي آموزش داده شده بگذريد از هيپنوتراپي كمك بگيريد. ما از زمان كودكي در تماس با آموزشهاي مستقيم و غير مستقيمي كه از خانواده، محيط اجتماعي و مدرسه دريافت كرده ايم، شرطي شده ايم. اين به اين معناست كه محدوديتهايي را براي خودمان پذيرفته ايم، و باور كرده ايم كه قادر به تغيير آنها نيستيم. در واقع ما با نميتوانم هاي متعدد هيپنوتيزم شده ايم و دست از تلاش براي تغيير آنها برداشته ایم و قبل از شروع هر تغييري به عدم موفقيت خودمان ايمان داريم. زماني از بند اين شرطي .شدنها رها ميشويم كه با ناخوداگاه خود ارتباط برقرار كنيم و آن را تغيير دهيم. هيپنوتراپي مانند پلي است كه بين ناخوداگاه و نتيجه اي كه از كارمان ميگيريم زده ميشود. اگر بخواهيم تغييري در خود ايجاد كنيم، هيپنوتراپي با ورود به ناخوداگاه و تغيير و تنظيم ذهني، به ما كمك ميكند نتيجه مطمئن تر و موثرتری بگيريم. اين روش براي موفقيت هاي تحصيلي، ورزشي، ترك اعتياد، كم كردن وزن، بهبود خواب و بسياري ديگر اثربخش بوده است. در اين دوره با انجام اين تكنيك به خود كمك ميكنيم كه خواسته هاي بيروني و باورهاي دروني خود را هماهنگ كرده، ذهن خود را با جايي كه ميخواهيم باشيم در هماهنگي كامل قرار دهيم. در اين دوره هيپنوتيزم، عشق به خود، بهبود خواب و مديريت وزن آموزش داده ميشود.
 • سمینار موفقیت و کودک درون
  این دوره به شما کمک می‌کند که مهارتهایتان را برای موفقیت بالا ببرید و با تمرینهای ساده، خلاق و هدایت شده نقشه زندگی؛ نمای فعلی و نهائی زندگی خود را ترسیم کرده، مسیر موفقیت خویش را روشن ‌کنیم.. اگر در دوره‌های قبلی “موفقیت” شرکت کرده اید، این دوره به شما کمک می‌کند که با نگاهی به کودک درون خویش و پیمانهای کودکی به درک تازه‌ای از موفقیت رسیده، نگاه تازه‌ای به زندگی خویش پیدا کنید
 • سمینار درخت زندگي
  درخت زندگي ما ريشه در وقايعي دارد كه موجب به بار نشستن زندگي مان ميشود، داستان زندگي مان چيست، هويت ما كدام است و به كدام سو رشد ميكنيم؟ پاسخ اين سوالات را در كارگاه متنوع، خلاق و لذت بخش سه ساعته “درخت زندگي” تمرين ميكنيم! با ما همراه باشيد! و براي ثبت نام هر چه زودتر با ما تماس بگيريد
 • سمینار کودک درون و داستان گویی
  داستان گويي راهي است كه حكمت و علم را با زباني شيرين به فردي ديگر بازگو ميكنيم. داستان گويي و نويسي مسيري زيبا براي دست يافتن به ناخوداگاهمان است. داستانها ما را به اعماق ناخوداگاهمان متصل ميكنند، و آنگاه برخي از آنها ما را غمگين و برخي ما را شاد ميكنند و گاهي در پس سالها در مي يابيم كه خود در داستاني نقش ميافرينيم و يا در پي ايجاد داستاني مشابه آنچه شنيديم و خوانديم هستيم كودك درون منبع و سرچشمه خلاقيت ماست و اگر بتوانيم به اين منبع وصل شويم، ميتوانيم خلق كنيم، بيافرينيم و بسازيم. و هنگاميكه بهتر و بيشتر با خود مرتبط شده و خود را بشناسيم، آنچه “خود” را خلق كرده، ابزاري براي بروز خويش در دست دارد و خود را آسانتر مي نماياند. در دوره داستان نويسي و كودك درون، راههاي ارتباط با اين منبع را مياموزيم و به ذهن خلاقمان اجازه ميدهيم بيافريند
 • How to Love Oneself?|| سمینار چگونه خود را دوست داشته باشیم؟
  How to save ourselves from yearning for “the best version of me?” Hearing our inner voice constantly asking for more and more! how to be “enough?” How to save ourselves from the “self-blame?” How to accept ourselves as we are? Every person needs self-love and as long as we don’t accept ourselves and fail to be kind to ourselves, we won’t be able to love ourselves. In this 3-hour course, you will learn techniques on how to be kind and loving to yourself that will lead to a happier life. چگونه خود را از “بيشتر” نجات دهيم؟ صداي خود را ميشنويم كه مدام در حال بيشتر خواستن و بيشتر داشتن است! چگونه “كافي” باشيم؟ چگونه خود را از “سرزنش” نجات دهيم؟ صداي خود را ميشنويم كه مدام در حال مقصر كردن “خود”مان است! چگونهخودرابپذيريم؟ ما به عنوان يك “فرد” نياز به توجه و عشق به خود داريم و تا خود را نپذيريم، نميتوانيم با خود مهربان باشيم. در اين كلاس سه ساعته مي آموزيم چگونه خود را دوست بداريم و با خود مهربان باشيم، و برخي از روشهاي عملي دوست داشتن خود را تمرين ميكنيم
 • سمینار جذب موثر
  آیا تا بحال فکر کرده اید که برای موفق شدن در هر کاری باید افراد را جذب ایده هایمان بکنیم؟ آشنایی با راهکارهایی که بتوانیم افراد را به ایده هایمان جذب کنیم، میتواند رسیدن به هدف را برایمان راحت تر کند. قابلیت ما در جذب شدن به ایده های دیگران نیز میتواند بخش دیگری باشد از موفقیت اجتماعی ما. زمانی میتوانیم در تعاملات شخصی، عاطفی، کاری، دوستانه و دیگر بخشها بهتر عمل کنیم که بتوانیم به ایده های دیگران جذب شویم و آنها را به ایده های خودمان جذب کنیم در این کلاس سه ساعته به شناخت برخی تکنیکها برای جذب بهتر و چرایی اهمیت این موضوع میپردازیم و تمرینهای عملی انجام میدهیم. با ما همراه باشید برای تغییر نگاهتان و در نتیجه تغییر زندگیتان
 • سمینار اعتماد به نفس/عزت نفس
  در زندگي گاهي احساس كرديم كه اعتماد به نفس/عزت نفس پاييني داريم و گاهي احساس كرديم اعتماد به نفسمان/عزت نفسمان بالاست. گاهي شنيديم اعتماد به نفس/عزت نفس اساسا بالا و پايين ندارد و ذهنمان به دفعات درگير تعريف اين كلمه شده و گاهي زندگيمان را بابت اين كلمه در خطر ديده ايم در اين جلسات به تعريف علمي اعتماد به نفس/عزت نفس مي پردازيم و آزمون هايي را براي آگاهي از ميزان اعتماد به نفس/عزت نفس خود انجام مي دهيم و برخی از راههايي كه باعث آگاهي بيشتر از مفهوم اعتماد به نفس/عزت نفس ميشود را با هم تمرين يا تجربه ميكنيم
 • سمینار مدیریت استرس
  استرس بخشي از زندگي ماست كه گاهي بيشتر و گاهي كمتر در زندگي ما تاثير ميگذارد. تنظيم سطح استرس، آموختني است. ما همه در خود فضايي را داريم كه در آن ميتوانيم آرامش را تجربه كنيم. شناخت و دسترسي به اين منطقه آرامش نيز آموختني است در اين دوره تكنيكهايي را مياموزيم كه به ما كمك ميكنند با مديريت استرس، به منطقه اضطراب و افسردگی پرتاب نشده و با ماندن در منطقه آرامش، حال جسم و روانمان را خوب نگاه داشته و تاب آوریمان را افزایش دهیم
 • سمینار حد و مرز و حریم در روابط
  آزادی و آرامش بیشتر در گرو داشتن حد و مرز و حریم است. هر سرزمینی حریمی دارد که در صورت وارد شدن به آن میتواند، جنگ، تنبیه و درد به همراه داشته باشد. رابطه‌های عاشقانه، کاری، دوستانه، خانوادگی و … نیز سرزمینهای هستند که حریم خود را دارند. برای حفظ سلامت خودمان و روابط مان لازم است حریم‌هایمان را بشناسیم و آنها را حفظ کنیم. در این دوره به شما کمک میکنیم که حریم های آشکار و پنهان خود را بشناسید و با با آگاه شدن به اهمیت حریم سالم، چگونگی تعیین و اعلان آنرا تمرین میکنیم
 • دوره پاكيزگي تن و جان
  این دوره طول به صورت آنلاين و سه بار در سال برگزار میشود وهدف آن، پاکیزگی تن‌ و جان از هر آلودگی‌ است در بخش تن‌ به آن سم زدائی میگویند که بدن را از سم هایی که از طریق محیط، مواد غذائی، رنگ‌های غذائی، غذاهای فرآوری شده، ظروف پلاستیکی، آب های کلر دار، هوای آلوده، داروها، شکر، … وارد بدن میشود پاک می‌کند در سطح جان یا روان، سمومی که از طریق، تجربه افکار منفی‌، خشم، پشیمانی، سرزنش که بیشتر از گذشته میاید، فشارهای زمان حال و نگرانی‌های آینده و … که در روانمان انباشته کردیم پاک می‌کند در این دوره به نیازهای تک تک سلول هایمان توجه کرده، هر روز به هر دو بخش وجودمان رسیدگی و در آخر جریانی از سلامت و انرژی را در جسم و جانمان تجربه می‌کنیم
 • مربیگری / کوچینگ
  هدف این دوره تعلیم مربی هایی است که به صورت فردی یا جمعی (در گروه آموزشی و کلاس) به رشد افراد کمک می کنند و کلاسهای رشد شخصی را مدیریت میکنند. برای شرکت در این دوره، متقاضیان دوره های موسسه «جوی» را گذرانده اند و فضای تازه و عمیقتری را برای رشد تجربه میکنند. پس از این دوره یک ساله، درخواست متقاضی برای مربیگری یا کمک مربی، با موافقت مربیان موسسه «جوی» بررسی میشود و در صورت آماده بودن متقاضی، از طرف موسسه پیشنهاد همکاری دریافت میکند. نکته: تضمینی برای پذیرش افراد به عنوان مربی و کمک مربی نیست
bottom of page